ضمانت نامه ها

ضمانت محصول، ضمانت پروژه یک آرامش خاطر اضافی

علاوه بر ضمانت پایه ی 10 ساله ی محصول خود که پنل های جدید را بیمه می کند، TRESPA برای ساخت و سازهای بزرگ و بازآرائی ها یک ضمانت پروژه نیز پیشنهاد می دهد. این یک تعهد افزوده و اضافی ست که شرکت به مشتریانش می دهد چرا که اطمینان دارد محصولاتش در آزمون زمان ایستادگی خواهند کرد.
 

ضمانت محصول 10 ساله

مشخصات منحصر به فرد®TRESPA® METEON باعث دوام فوق العاده ی آنها می شود. به همین دلیل TRESPA یک ضمانت 10 ساله ی مشروط برای محصولاتش ارائه می دهد.


بیشتر از 250 مترمربع

پروژه هائی با مساحت بیش از 250 مترمربع واجد برخورداری از ضمانت پروژه می باشند.
 

تعویض پنل ها

TRESPA تحت شرایط زیر پنل های جدید عرضه خواهد کرد:

  •   وجود نقص در تولید
  • تغییر رنگ یا آسیب دیدگی ای که ناشی از، به طور مثال، اهمال در نصب یا تمیز کردن نباشد.

 

پیاده کردن

علاوه بر تعویض پنل ها تحت ضمانت 10 ساله ی محصول، ضمانت پروژه نیز هزینه ی پیاده کردن محصول ناسازگار و نامناسب و همینطور هزینه ی نصب پنل های جدید را تا مقدار مشخصی پوشش می دهد.

   
لطفا برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید